Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Vpis v 1. razred

V skladu z zakonom o osnovni šoli, osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred za naslednje šolsko leto v mesecu februarju. Starši morajo po zakonu v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

V mesecu februarju 2020 bomo v 1. razred (za šolsko leto 2021/22) vpisovali otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Starši boste o datumu vpisa obveščeni po pošti.

 

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost