Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

ŠPORTNI DAN – DRSANJE V DELNICAH

Datum: 19. 2. 2018

Kraj: DELNICE

Udeleženci: Učenci od 1. do 9. razreda

Spremljevalci: Nejc Adlešič – vodja športnega dneva, Mitja Letig, Ingrid Mihelič, Mitja Šerbec, Marjeta Kočevar, Marija Volf, Andreja Rade

Prevoznik: naročen pri Oštrman tours

Oprema:

 • nahrbtnik z rezervnimi oblačili (nogavice, dolgi rokavi, hlače,…)
 • zimska smučarska oblačila (hlače, bunda ali kombinezon)
 • kapa, šal, smučarske rokavice
 • lahko smučarska ali kolesarska čelada
 • osebni dokument

Izvedbeni načrt:
8.00 – odhod iz Starega trga ob Kolpi v Delnice
8.45 – malica
9.00 – 11.30 – izvajanje dejavnosti
11.45 – odhod proti šoli

Po končanem dnevu dejavnosti sledi podaljšano bivanje po programu. Otroci pridejo domov s prvim oz. drugim prevozom, tako kot običajno.

Cilji:

 • Razvijanje gibalnih sposobnosti in ustvarjalnosti
 • zavesten nadzor svojega telesa pri izvedbi položajev in gibanj,
 • skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža,
 • seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem,
 • razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,
 • zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev,
 • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,
 • oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja kot posebne vrednote,
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev.