Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Odnosi, odgovornost in komunikacija

Takšen je bil naslov delavnice, ki jo je za učence 4.–9. r. v četrtek, 8. novembra, 6. in 7. učno uro izvedel Andrej Pešec, univ. dipl. politolog, strokovnjak za odnose, osebni razvoj in delo z mladimi.

Učenci, učitelji in starši smo lahko prisluhnili zanimivim teoretičnim in osebnoizkustvenim pogledom predavatelja na obravnavano tematiko. Učenci pa so v odzivih na vprašanja pokazali precejšnjo mero vedenja o odnosih, odgovornosti in komunikaciji.

Trudili se bomo, da bomo nova znanja in spoznanja z delavnice prenesli tudi v naše vsakdanje življenje tako v šoli kot doma.

 

Marija Volf, besedilo

Danica Petric, fotografija