Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

O projektu ETIKA IN VREDNOTE

Na Oš Stari trg ob Kolpi smo se v šolskem letu 2013/14 vključili v projekt Etika in vrednote. Na podlagi opravljene ankete (izvaja Inštitut za etiko in vrednote) smo si zastavili dolgoročne cilje

1)     Izboljšati področja:

  • Humanost – ljubezen, svoboda, strpnost, dobrota, optimizem, človeško dostojanstvo,
  • Integriteta ­- poštenost, pogum, vztrajnost, vitalnost, odgovornost,
  • Univerzalizem – mir, enakost, kulturni pluralizem, spoštovanje drugačnosti, skromnost, odpuščanje,
  • Delo, ustvarjalnost – radovednost, kritično mišljenje, delovna etika, participacija, odgovornost,
  • Znanje in modrost – resnica, razumnost, odgovornost, ljubezen do učenja in znanja.

2)    Doseči ravnovesje med vsemi vrednotami.

3)    Popolna uveljavitev vseh vrednot (»Polno oko«).

 

V šolskem letu 2015/16 se bomo posvetili naslednjim modulom: Pravičnost (Vrednote: spoštovanje prava, nepristranost, človekove pravice, enakopravnost, varnost, človekove pravice), Tradicija (Vrednote: tradicija, starši in družina, domovina, marljivost, olika) ter Delo in ustvarjalnost (Vrednote: radovednost, kritično mišljenje, odločnost, delovna etika, odgovornost, skrb za okolje). Moduli trajajo po 10 tednov s približno tedenskim premorom med njimi. Trudili se bomo, da bo v projekt vključenih čim več učencev in otrok, staršev in zaposlenih. Želimo si tudi sodelovanja z lokalnim okoljem. .

Varuhinja etike in vrednot na OŠ Stari trg ob Kolpi: Mateja Oberstar

Kratkoročni cilji v šolskem letu 2014/15 so vezani na izvajanje modulov, ki jih je določil Inštitut za etiko in vrednote: ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE (22.9. – 5.12.), KULTURA (15.12. – 13.3.) in UNIVERZALIZEM (23.3. – 5.6.). Z različnimi aktivnostmi in natečaji  za otroke, učence, zaposlene ter starše bomo gradili vrednte iz posameznih sklopov.  Veseli bomo sodelovanja vseh, ki so kakor koli povezani s šolo.

Inštitut za etiko in vrednote je v septembru in oktobru 2014 ponovno izvedel anketo med starši, učenci, otroci in zaposlenimi ter posredoval rezultate, ki so primerljivi z lanskimi in nam bodo v pomoč pri evalvaciji dela in postavljanju ciljev za prihajajoča leta.