Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Začasna prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19
sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4.
2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.
V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.
Vrtci organizirajo nujno varstvo, prav tako osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o
kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih
enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi
odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec) vrtcu oz. šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Predlagamo, da prijave začnete
vlagati takoj.
Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo koristili nujno varstvo, se uporabljajo Higienska
priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS Cov-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni
strani NIJZ. Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v kateri so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj
bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok).
Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega
razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev. Tako oblikovana skupina se
ohrani ves čas veljavnosti odloka.

V času zaprtja vrtcev, oziroma, ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci
vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Potrdilo delodajalca za dokazovanje nujnega varstva vam je na voljo v priponki.

Vse dobro vam želim.

Mojca Butala, ravnateljica

 

29.3.2021_Potrdilo delodajalca

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost