Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Obvestilo ob 1. šolskem dnevu

Spoštovani starši,

najprej Vas lepo pozdravljamo in se skupaj z Vami veselimo začetka novega šolskega leta 2021/22.

Uvodna obvestila:

 • S poukom bomo začeli v sredo, 1. septembra 2021, ob 7.55. 
 • Učenci morajo biti v šolskem prostoru obuti v šolske copate.
 • Prvi šolski dan bodo imeli učenci 5 šolskih ur (2 razredni + 3 ure po urniku).
 • S seboj naj imajo: šolsko torbo, beležko, mapo ter peresnico s šolskimi potrebščinami.
 • V sredo, 1. septembra 2021, bo za učence v šoli organizirana samo malica, s kosilom pa pričnemo v četrtek.
 • Vsi učenci gredo domov s prvim prevozom, ob 12.40.
 • Učenci bodo prvi dan prevzeli učbenike iz šolskega sklada. Učbenike ustrezno zavijete, saj bodo le-tako lahko dobro služili vašim otrokom in naslednjim generacijam.
 • V sredo bodo učenci prinesli domov različna soglasja in obrazce, ki jih skrbno preberite in izpolnite ter vrnite razrednikom do petka, 3. septembra 2021.

 

Na podlagi uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb SARS-CoV-2, odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (z dne 20. 8. 2021) in Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (z dne 23. 8. 2021) Vas obveščamo o naslednjih predpisih:

 • Starši in druge osebe, starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja – PCT.
 • Izjema so starši in druge osebe, ki samo pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, saj zanje izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varne razdalje. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa vselej velja pogoj PCT.
 • Vzgojno-izobraževalni zavod je v skladu z odlokom na vidno mesto pred vstopom v zavod namestil pisno obvestilo, s katerim osebe, starejše od 15 let, obvešča, da je za vstop v zavod obvezno potrdilo PCT.
 • Upoštevati je potrebno tudi navodila ZRSŠ za vrsto izvedbe programa. Za novo šolsko leto je predvidena varianta B. Povezava do knjižice s priporočili
 • Določena je tudi obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker se šola šteje za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, obvezno.

Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter vsi učenci pri pouku športa.

Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba maske obvezna ves čas prisotnosti v šoli, razen pri pouku športa.

 

Želimo Vam uspešno in mirno šolsko leto 2021/2022.

 

Razredniki

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost