Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Potrebe po kadru na OŠ Stari trg ob Kolpi

Na OŠ Stari trg ob Kolpi potrebujemo kar nekaj strokovnih profilov. Ker gre za majhno število ur pouka po posameznih predmetih, vabimo k sodelovanju tudi študente ustreznih smeri. To je priložnost za pridobivanje izkušenj in vpogledom v prepletanje teorije s prakso. Opravljene ure pouka pa se pozneje upoštevajo tudi pri prijavi na strokovni izpit.

Na OŠ Stari trg ob Kolpi potrebujemo:

  • Učitelja/učiteljico razrednega pouka – poln delovni čas – nadomeščanje bolniške
  • Učitelja/ učiteljico razrednega pouka – določen čas, poln delovni čas
  • Učitelja/ učiteljico kemije v 8. in 9.r. 2PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico biologije v 8. in 9.r. 2PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico naravoslovja v 7. in 8.r. 3 PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico fizike v 8. in 9.r. 2 PU/ teden

Zaradi pomanjkanja kadra, ki bi izpolnjeval vse zakonsko predpisane pogoje, zaposlimo tudi študenta/ študentko s končano vsaj 1. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri ali absolventa ustrezne smeri. Izvedene ure pouka se upoštevajo pri prijavi na strokovni izpit.

Smo majhna, a samostojna šola s 47 učenci. Naše prednosti so:

– majhno število otrok v oddelku –  največ 13,
– dobro poznavanje vsakega posameznika, ki je vključen v vzgojno-izobraževalni proces,
– mirno delovno okolje,
– nič oz. zelo malo medvrstniškega nasilja,
– nizka obremenjenost zaradi hrupa,
– dober kolektiv.

Kontakti za več informacij:

tel. 07 30 55 102, mob. 030 602 888, mail: mojca.butala@guest.arnes.si

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost