Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Kompostiranje v vrtcu

V vrtcu smo se z Balončki in Barvicami pogovarjali o kompostu, saj skupaj z OŠ Stari trg ob Kolpi sodelujemo v projektu »Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje,« ki ga sofinancira Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad.

Pogovarjali smo se o organskih odpadkih in o tem, kaj sodi na kompost in kaj ne. Naredili smo plakat, na katerega smo najprej nalepili dva kompostnika (enega smo prečrtali) in sličice različnih živil in odpadkov, ter jih nato povezali v ustrezen kompostnik. Na koncu smo z zelenim flomastrom obrobili sličice, ki jih lahko vržemo na kompost in z rdečim flomastrom sličice, ki jih ne smemo odlagati na kompost.

Ko smo utrdili svoje znanje, smo se odpravili na vrt, ter si ogledali naš kompostnik. Med raziskovanjem smo opazili še deževnika, ki ima ravno tako pomembno vlogo pri rahljanju zemlje. Nekaj otrok si ga je želelo prijeti in si ga ogledati tudi od blizu. Otroci so spoznali osnovne lastnosti kompostiranja in se naučili, da s kompostiranjem varujemo okolje in zemljo. Veliko otrok je povedalo, da imajo kompostnik tudi doma.