Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Vabilo za sestanek Sveta staršev

Spoštovane,
 
vabim vas na 3. sestanek Sveta staršev, ki bo v četrtek 24.1.2019 ob 19 uri v jedilnici OŠ.
 
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev prejšnjega zapisnika
2. Potrditev članov za Šolski sklad 
3. Pregled opravljenega dela za Božička v številkah in pripraviti zahvalo za donatorje
4. Razno

Lep pozdrav
Marija Kobe