Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

TRAJNOSTNA MOBILNOST

 

OŠ Stari trg ob Kolpi je vključena v projekt Trajnostna mobilnost, pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo.

V tednu od 23.9. do 27.9.2019, poteka dejavnost Gremo peš, s katero želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad na poti v šolo in domov. S tem bi radi zmanjšali motorni promet in onesnaževanje zraka v okolici osnovnih šol, izboljšali prometno varnost ter spodbujali gibanje in krepili zdravje otrok.

 • Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v šolo za 7 %.
 • Namen: Učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.
 • Naloge učencev (s pomočjo staršev in učiteljev):
  • V šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
  • Izpolnjevati potovalni dnevnik.
  • Izpolniti anketo pred in po izvedbi dejavnosti.
 • Naloge staršev:
  • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti vsak dan, celo leto.
  • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v šolo, opravki na      trajnostni način …

Zakaj v šolo aktivno  peš, s kolesom, skirojem, avtobusom?

 • Samostojen otrok je ponos vsakega starš
 • Otroci, ki se gibljejo so bolj uspeš
 • Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoč
 • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici šole, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

                                                                                                  OŠ Stari trg ob Kolpi