Brez sodelovanja učiteljev in staršev šola ne more biti uspešna. Zato bomo radi prisluhnili pobudam staršev in razvijali tudi neformalne oblike sodelovanja.

 

a) Popoldanska govorilna  ura bo  vsak  drugi četrtek  v mesecu in sicer:

     – ob 14.15 za 1. in 2. triletje  in

     – ob 14:45 za 3. triletje

     – ob 13:00 za vrtec

b) Dopoldanske pogovorne  ure

Ura PON TOR SRE ČET PET
1. Tamara Mršol
2. Marija Volf
3.
4. Sabina Stopar Mitja Šerbec Urška Simonič
5. Marjeta Kočevar Ingrid Mihelič
6. Andrej Sitar
7. Mateja Oberstar

 

c) Roditeljski sestanki bodo po posameznih mesecih z vnaprej določenimi vsebinami.

O temah in terminih posameznih oddelčnih roditeljskih sestankov bodo starši obveščeni sproti.

 

č) Druge oblike sodelovanja

Pisne informacije bomo posredovali staršem skozi vse šolsko leto.

Pričakujemo, da bodo starši sodelovali pri posameznih aktivnostih na šoli, kot so pouk, ekskurzije, interesne dejavnosti, projekti, organiziranje obiska in predstavitve njihovega podjetja  ipd.