Spoštovani starši.

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem je ministrica izdala sklep, ki  določa, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

V tem tednu boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga 3). Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v šolo odsvetovana . Prosimo, da si vsebino  prilog preberete in jim sledite, če je to potrebno.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam v prilogi pošiljamo prijavnico (Priloga 1)  za redni program (pouk), razširjeni program ( podaljšano bivanje), šolski prevoz in šolska kosila od 18. maja, oz. od 25. maja naprej. Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete razredniku ali razredničarki na elektronski naslov ali preko eAsistenta čimprej, najkasneje pa do srede, 13. 5. 2020. Če otrok šole ne bo obiskoval, pa navedete razlog (npr. zdravstveno ogrožena skupina). S prvim dnem prihoda otroka v šolo, je potrebno oddati  tudi podpisano izjavo (Priloga 2).

Spoštovani starši, dragi učenci,

zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, za kar se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo.

Skupaj bomo zmogli!

Lepo vas pozdravljam, ravnateljica s sodelavci.

 

PRILOGE: