Spoštovani starši in učenci!

Dejavnosti učbeniškega sklada za šol. l. 2020/2021 se zaključujejo.

Od 8. junija je na spletni strani šole pod naslovom Seznami učnih gradiv … objavljena povezava za elektronsko naročanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Letos namreč teh naročilnic ne boste prejeli v tiskani obliki.

12. junija so razredniki izročili učencem natisnjene naročilnice za izposojo učbeniških kompletov iz šolskega učbeniškega sklada. Izpolnjene in podpisane naročilnice morajo učenci vrniti razrednikom do petka, 19. junija.

Na spodnji povezavi najdete seznam vseh učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin od 1. do 9. razreda.

Seznam učbenikov, DZ in potrebščin – 2020-2021

 

 

 

Učbeniški sklad | I. osnovna šola Celje

Marija Volf, skrbnica US