Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Topli obrok za učence

Spoštovani starši.

Danes, 6.4.2021 smo z MIZŠ prejeli okrožnico o zagotavljanju toplega obroka učencem in dijakom s prebivališčem v občini. Prosimo, da na naslov mojca.butala@guest.arnes.si sporočite ali želite svojega otroka prijaviti na topli obrok v času izvajanja pouka na daljavo.

Kriterij za upravičenost ostaja nespremenjen, skladno z določbami drugega odstavka 132. člena ZIUOPDVE. Tudi cena in način izplačila na podlagi sklepa ministrice z dne 3. 12. 2020 ostajata enaka.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Ostali učenci lahko topli obrok prejemajo za plačilo, tako kot običajno kosilo.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Izjemoma se za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom. Za dostavo obroka se občina dogovori s šolami.

 

Želim vam vse dobro.

Mojca Butala, ravnateljica

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost