Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Podaljšano bivanje v mehurčkih

V podaljšanem bivanju OŠ Stari trg ob Kolpi, se tako kot na vseh slovenskih šolah, trenutno izvaja vzgojno-izobraževalno delo v homogenih oddelkih, v tako imenovanih mehurčkih. Mi imamo tri mehurčke OPB-ja; in sicer 1., 2. razred,  3. razred in 4., 5. razred, v katerih dejavnosti izvajajo štiri učitelji. Na pomoč sta nam priskočila tudi učitelja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Breza, iz Radenc, Nataša in Tine. Pri urah namenimo veliko časa skrbi za zdravje; gibamo se zunaj na prostem, na šolskem igrišču ali v telovadnici. Učimo se kulturnega obnašanja v jedilnici. Pri urah, ki jih imamo v razredu, pa delamo domače naloge ter ustvarjamo, pišemo, beremo in se igramo.

Pri podaljšanem bivanju je bilo otrokom vedno všeč, da so lahko skupaj delali, se igrali in družili, učenci od 1. do 5. razreda, kar pa sedaj v času epidemije in strogih ukrepov, ni možno. Že skoraj več kot eno eno leto, je vse drugače. Prilagodili smo se na spremenjene razmere. Še vedno pa velja, da je socializacija ključna za razvoj otrok. Socializacija, ki pride  od druženja, v katerem trčijo različne želje, potrebe in zahteve otrok.  Kako se trudimo v  podaljšanem bivanju, tudi v času epidemije covida, v mehurčkih, lahko pogledate utrinke na fotografijah.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost