Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV V SVETU ZAVODA OŠ STARI TRG OB KOLPI

Svet staršev OŠ Stari trg ob Kolpi objavlja poziv za podajo predlogov za predstavnike staršev v svetu staršev OŠ Stari trg ob Kolpi. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev  mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo pa mu mora biti tudi soglasje kandidata h kandidaturi.

Kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima pravico predlagati vsak starš.

Predloge pošljite po pošti ali oddajte osebno v pisarno OŠ Stari trg ob Kolpi, s pripisom » za svet staršev«.

Volitve opravijo člani sveta staršev na svoji seji, na kateri mora biti prisotna najmanj  polovica vseh članov sveta staršev.

OBRAZCI za volitve v SVET ZAVODA 2021

 

Predsednica sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi, Urška Hliš

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost