Rdeča nit Zdravih šol v Sloveniji v šolskem letu 2013/14 je bila medgeneracijsko sodelovanje.

Tako smo 21. marca v okviru projektov Zdrava šola in Etika in vrednote z učenci 3. triletja obiskali družino Šeginovih v Zagozdacu. Namen obiska je bil, da nam starejša generacija pove nekaj o življenju in delu v njihovih časih. Družina Šeginovih je znana po ročni obdelavi lesa. In imeli smo kaj slišati in videti.

Najprej nas je prijazno sprejel gospod Tone Šegina, ki je bil včasih tudi voznik šolskega kombija naše šole. Pokazal nam je pletenje košare. Pri tem opravilu so se preizkusili tudi vsi učenci in učitelji. Še bolj zanimivo in zahtevno je rezbarjenje figur. Za nas je imel pripravljeno skulpturo svetopisemskih živali, kamele, osla in slona.Tudi v tem so se učenci previdno preizkusili.

Oče Janko Šegina pa izdeluje košare, razno kmečko orodje in druge lesene predmete. Pokazal nam je šahovske figure, cepec za mlatenje žita in cepljenje šib na vitre za izdelavo košar.

Na koncu so nas presenetili še s prijazno pogostitvijo, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Obisk smo pripravili Mateja Oberstar, Andreja Rade in Peter Klun.