Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

Letošnje tekmovanje je povezovalo slovenščino in zgodovino in je potekalo pod naslovom

Izročilo knjige.

Na OŠ Stari trg ob Kolpi se je tekmovanja udeležilo 5 učenk. Iz 6. razreda sta tekmovali

Lucija Konda in Nika Rauh, v 9. razredu pa so se pomerile Tina Mihelič, Maša Starc in Klara

Švegelj. Dekleta so pod mentorstvom učiteljice materinščine Marije Volf prebirala knjigi Jurij

Kozjak, slovenski janičar, pisatelja Josipa Jurčiča, in Pod svobodnim soncem, povest davnih

dedov, avtorja Frana Saleškega Finžgarja. Na šolskem tekmovanju 4. 12. 2014 sta se najbolje

odrezali šestošolka Nika Rauh in devetošolka Klara Švegelj in osvojili bronasto Cankarjevo

priznanje. Klara Švegelj se je 22. januarja udeležila področnega tekmovanja, ki ga je gostila

OŠ Trebnje. Učenka je tudi na tej stopnji tekmovanja pokazala dobro znanje.

Marija Volf, predsednica šolske tekmovalne komisije

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost