V torek, 17. 10. 2017, bo za učence od 1. do 9. razreda organiziran naravoslovni dan. Učenci bodo izvajali različne poskuse iz področja naravoslovja in spoznavali naravoslovne pojave (kromatografija, plovila, rekacijski čas, voda v zraku, UV svetloba, izolacija DNK itd.). Urili se bodo v izvajanju naravoslovnih postopkov in razvijali naravoslovne spretnosti. Usvojeno znanje bodo lahko izkazali na tekmovanju Kresnička v mesecu februarju.