Šolsko leto 2022/2023:

Šolsko leto 2021/2022:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ Stari trg ob Kolpi – 30. 9. 2021

Šolsko leto 2020/2021:

Šolsko leto 2019/2020:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV 27. november 2019

 

Šolsko leto 2018/2019: