Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki smo ga obeležili v petek, 16. novembra 2018. V projektu so posebej izpostavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo.

Po priporočilih ministrstva je tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka.

Tradicionalni slovenski zajtrk smo imeli tudi otroci v vrtcu v Starem trgu.