Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Pouk na daljavo

Spoštovani.

V ponedeljek, 23.3.2020 prične  OŠ Stari trg ob Kolpi izvajati pouk na daljavo.

Razredniki in učitelji bodo z vami komunicirali in vam pošiljali smernice za delo preko e-asistenta. Tudi o kakršnikoli spremembi dela boste obveščeni preko e-asistenta.
Prosimo vas, da ste na pošto in obvestila pozorni.

Varstvo otrok v vrtcu se do nadaljnjega ne izvaja.

Lepo bodite in ostanite ZDRAVI.                                                          Ravnateljica, Mojca Butala