Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Ponovno odprtje vrtcev / čas posebnih razmer /

Ponovno odprtje vrtcev / čas posebnih razmer /

 1. OBVESTILO

Vzgojno varstvena enota pri OŠ Stari trg ob Kolpi

__________________________________________________________________

Spoštovani starši.

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Pojav novega korona virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcih izvajamo ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Če se izvajajo ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Vendar popolne varnosti ni.

Starši morate vedeti, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Zato naj v vrtec prihajajo le zdravi otroci. Temu ustrezno naj poskušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Starši morajo vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec na obrazcu: Ponovna prijava otroka ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenje covid-19.

Ob prihodu otroka (ali že prej skupaj s prijavo) prinesejo tudi podpisan obrazec: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Oba obrazca sta poslana vsem staršem v e-pošti; najdete pa jih tudi na spletni strani šole oz. vrtca.

Prijave otrok v vrtec bomo namreč, v skladu z navodili, pobirali tedensko; prav tako boste ob vsaki novi prijavi podpisali izjavo.

Po zbranih prijavah vas bomo, na podlagi prostorskih in kadrovskih zmožnosti, pri katerih moramo upoštevati ukrepe oz. dodatne prilagoditve, obvestili o organiziranju dela in oddelkov ob ponovnem odprtju

Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.

Za zaščito osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje; potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:

Naj na kratko povzamemo le najpomembnejše ukrepe, ki jih navaja NIJZ:

 • v vrtec prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
 • redno in temeljito se umiva roke z milom in vodo,
 • upošteva se pravilna higiena kihanja in kašlja,
 • vzdrževati je potrebno primerno medosebno razdaljo: 1,5 – 2 metra,
 • temeljito se prezračuje prostore večkrat dnevno,
 • oblikuje se manjše vzgojne skupine otrok,
 • načrtuje se prihod in odhod otrok,
 • čim več bivanja poteka zunaj,
 • ne uporablja se zunanjih igral,
 • otroci si ne delijo igrač in se ne igrajo z igračami, ki se jih ne da čistiti,
 • redno se čisti in razkužuje prostore,
 • zaposlenim se priporoča uporaba maske zlasti ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok.

V tem tednu boste prejeli nadaljnja natančnejša obvestila in navodila v zvezi s prihodom otrok v vrtec.

V primeru vprašanj nam lahko pišete na:  o-staritrg.nm@guest.arnes.si  ali nas pokličete na telefonsko številko 07/30 55102 ali 051/205 159.

Spoštovani starši, dragi otroci, veselimo se ponovnega odprtja vrtca  in srečanja z vami.

Skupaj bomo zmogli.

 

Lepo vas pozdravljam, ravnateljica s sodelavci.

 

PRILOGE: