Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Vabilo na sestanek Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi

Vabim Vas na 6. sestanek Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi, ki bo 6.6.2019 ob 16 uri v jedilnici OŠ Stari trg ob Kolpi.

Dnevni red:

  1. Predstavitev učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu 2019/20
  2. Pregled vrnjenih anket o času sestankov in delavnic
  3. Pregled in potrditev zapisnika 5. sestanka sveta staršev
  4. Pregled pobud staršev za vizijo sodelovanja s šolo
  5. Razno